Skip to Content

Google translate makes your form went wrong

Posted on

Hãy cẩn thận khi bạn sử dụng google translate + auto translate page. Khi google dịch, nó sẽ tách các từ trong trang của mình, sau đó dịch các từ này và đặt vào vị trí cũ.

Tuy nhiên, nó áp thêm các thẻ vào trong lúc bọc từ, khiến cho đôi khi form của chúng ta bị lệch đi và dẫn đến việc submit sai form hoặc form không hoạt động.

+++++> Be carefull ;)

comments powered by Disqus